İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Telefon Rehberi

212 987 10 00 / 212 530 83 11

Birim Telefon
Genel Sekreterlik-Özel Kalem 0 (212) 987 14 01 / 14 05
İdari Hizmetler - Bilgi İşlem Donanım 0 (212) 987 10 02 / 10 03
İdari Hizmetler - Bilgi Sistemleri Birimi 0 (212) 987 11 34
İdari Hizmetler - Çevre Otelcilik Birimi 0 (212) 987 11 28 / 11 27 / 11 19
İdari Hizmetler - Disiplin ve Hukuk Birimi 0 (212) 987 11 03 / 11 37
İdari Hizmetler - Doktor Atama Birimi 0 (212) 987 11 10 / 11 11 / 11 12 / 11 13 / 11 17
İdari Hizmetler - Eğitim Hizmetleri İzleme ve Ölçme Birimi 0 (212) 987 11 04 / 11 05 / 11 35 / 11 36
İdari Hizmetler - Evrak Kayıt Birimi 0 (212) 987 10 25 / 10 26
İdari Hizmetler - Güvenlik 0 (212) 987 10 40
İdari Hizmetler - Hasta Çalışan Hakları Güvenliği Birimi 0 (212) 987 11 30 / 11 32
İdari Hizmetler - İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 0 (212) 987 11 32
İdari Hizmetler - Koordinasyon Birimi 0 (212) 987 11 38 / 11 39
İdari Hizmetler - MHRS Birimi 0 (212) 987 11 04
İdari Hizmetler - Personel Atama 0 (212) 987 11 06 / 11 07 / 11 08 / 1109
İdari Hizmetler - Tabib Dışı Personel Atama Birimi 0 (212) 987 11 09
İdari Hizmetler - Teknik Hizmetleri Birimi 0 (212) 987 10 10
İdari Hizmetler - Temizlik İşleri Birimi 0 (212) 987 10 60
İdari Hizmetler - Terfi-Sicil Birimi 0 (212) 987 11 21 / 11 22 / 11 23
İdari Hizmetler - Yatırım Hizmetleri Birimi 0 (212) 987 11 24
İdari Hizmetler Koordinatörü 0 (212) 987 11 02
Mali Hizmetler - Bilgi İşlem Yazılım Birimi 0 (212) 987 12 17
Mali Hizmetler - Bütçe ve Ticari Alanlar Birimi 0 (212) 987 12 13 / 12 21
Mali Hizmetler - Eczacılık Hizmetleri Yönetim Birimi 0 (212) 987 12 07 / 12 20
Mali Hizmetler - Fatura İnceleme Birimi 0 (212) 987 12 16
Mali Hizmetler - Gelir Tahakkuk Birim Sorumlusu 0 (212) 987 12 15
Mali Hizmetler - Gider Tahakkuk Birimi 0 (212) 987 12 03 / 12 04 / 12 05
Mali Hizmetler - Hizmet Takip Birimi 0 (212) 987 12 47 / 12 53
Mali Hizmetler - Hizmet Takip Birimi Sorumlusu 0 (212) 987 12 57
Mali Hizmetler - Klinik Mühendislik Birimi 0 (212) 987 12 18 / 12 62
Mali Hizmetler - Maaş ve Özlük İşleri Birimi 0 (212) 987 12 48 / 12 49
Mali Hizmetler - Mali Hizmetler Uzmanı 0 (212) 987 12 12
Mali Hizmetler - Merkezi Satın Alma Birimi 0 (212) 987 12 60 / 12 44
Mali Hizmetler - Satın Alma 0 (212) 987 12 22 / 12 23 / 12 25 / 12 26 / 12 33
Mali Hizmetler - Stok Koordinasyon Birim Sorumlusu 0 (212) 987 12 08
Mali Hizmetler - Stok Koordinasyon Birimi 0 (212) 987 12 02 / 12 09 / 12 32
Mali Hizmetler - Yazışma Birimi 0 (212) 987 12 10 / 12 11
Saymanlık - Muhasebe Birimi 0 (212) 987 10 04 / 10 06 / 10 07 / 10 08 / 10 09
Saymanlık - Muhasebe Birimi 2 0 (212) 987 10 13 / 10 23 / 10 24 / 10 28 / 10 29
Saymanlık - Muhasebe Birimi 3 0 (212) 987 10 16 / 10 17 / 10 18 / 10 19 / 10 20
Saymanlık - Muhasebe Birimi 4 0 (212) 987 10 15 / 10 17 /
Saymanlık - Muhasebe Birimi 4 0 (212) 987 10 15 / 10 17
Saymanlık - Muhasebe Birimi Sorumlusu 0 (212) 987 10 05
Tıbbi Hizmetler - Acil Sağlık Hizmetleri Birimi 0 (212) 987 13 06
Tıbbi Hizmetler - Koordinasyon Birim Sorumlusu 0 (212) 987 13 02
Tıbbi Hizmetler - Koordinasyon Birimi 0 (212) 987 13 64 / 13 65
Tıbbi Hizmetler - Kriz Koordinasyon Merkezi 0 (212) 987 11 20
Tıbbi Hizmetler - Müşterek Sağlık Hizmetleri Birimi 0 (212) 987 13 12 / 13 59
Tıbbi Hizmetler - Özellikli Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu 0 (212) 987 13 11
Tıbbi Hizmetler - Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi 0 (212) 987 13 73 / 13 70 / 13 08
Tıbbi Hizmetler - Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu 0 (212) 987 13 07
Tıbbi Hizmetler - Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi 0 (212) 987 13 43
Tıbbi Hizmetler - Sağlık Tesisleri Birimi 0 (212) 987 13 04
Tıbbi Hizmetler - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Birim Sorumlusu 0 (212) 987 13 05
Tıbbi Hizmetler - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Birimi 0 (212) 987 13 51
Tıbbi Hizmetler - Strateji Geliştirme-TİG-Elektronik Veri Tabanları ve Analiz Birimi 0 (212) 987 13 71
Tıbbi Hizmetler - Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Değerlendirme Birimi 0 (212) 987 13 61 / 13 62