İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Kalite Politikamız

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların mevzuatları doğrultusunda; Hasta ve çalışan güvenliğini önde tutan sağlık hizmeti sunmak.

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Tesislerinde;

  • Ulusal ve Uluslararası Standartların karşılanmasını sağlamak, etkinliğini sürekli izlemek, ölçmek, değerlendirerek iyileştirip geliştirmek, beklentilerin ötesine taşımak.
  • Hastalarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda; ekonomik, kaliteli, hızlı ve erişilebilir şekilde çağdaş tıbbın gereklerine uygun hasta güvenliği ve mahremiyetini ön planda tutarak, sunulan sağlık hizmetlerinde verimlilik ve güvenilirliğin artırılmasını sağlamak.
  • Çalışanlarımızın, sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalarına ve bilimsel araştırmalarına olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda etik kurallar çerçevesinde, yeni bilgi ve uygulamalara erişimlerini sağlayarak gelişimlerini desteklemek.
  • Bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda eğitimler vererek nitelikli insan gücü yetiştirilmesini sağlamak ve bu konuda tercih edilen Genel Sekreterlik olmak.
  • Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde çalışan bütün personelin güvenilir ortamda ve yüksek motivasyonla sağlık hizmeti sunması, kişiler arası ilişkilerindeki sorunların minimuma indirilmesi, sağlıklı toplumsal ilişkiler kurulabilmesi için çalışan memnuniyetini ön planda tutmak.