İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

2017 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atama Kurası İptal Duyurusu

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Genel Sekreterliklere bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan Tabip Dışı Sağlık Personelinin birlikler arası yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin İstanbul ili 2017 yılı Ocak Dönemi atamaları yapılacağı ilan edilmiş, Genel Sekreterliğimizin web sitesinde yayınlanmıştı.

26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan "Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” 11/11/2016 tarihinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde ilan edilmiş ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan yönergenin 6 ncı maddesinde “Atama Dönemleri; Mayıs ve Kasım aylarıdır. Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayında, Kasım dönemi atamaları için Ekim ayında müracaatlar alınır.” hükmü yer almaktadır.
05/12/2016 tarihinde kura takvimi ve münhal kadroları ilan edilen 2017 yılı Ocak Dönem Tayini "Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”nin amir hükümleri gereğince İPTAL edilmiştir. 
Söz konusu dönem tayini 2017 yılı Mayıs ayına ertelenmiş olup, Nisan ayında tekrar ilan edilecek ve başvurular alınacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.