İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

2017 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atama Kurası İlan Metni

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Genel Sekreterliklere bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan Tabip Dışı Sağlık Personelinin birlikler arası yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin 16/05/2013 tarih ve 96829 sayılı genelgesine istinaden sağlık personelinin Kamu Hastaneleri Birlikleri sağlık tesisleri arasında İstanbul ili 2017 yılı Ocak Dönemi atamaları yapılacaktır.

Kendi unvan ve branşlarına göre ilan edilen münhal kadrolara tayin istekleri, dönem tayininde dikkat edilecek hususlar çerçevesinde mevcut hizmet puanını gösteren PBS çıktısı, Atama Nakil Talep Formunun doldurularak gönderilmesi halinde değerlendirilmeye alınacaktır.

Tayin talebinde bulunan personelin tayin isteklerine dair, doldurdukları (en fazla beş tercih yapabileceklerdir) Atama Nakil Talep Formu (Kurum amirleri tarafından onaylandıktan sonra) ve hizmet puanını gösteren PBS çıktısı ile birlikte kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliğe müracaat edecektir. İlgili Genel Sekreterlikçe ön değerlendirmeden geçtikten sonra Koordinatör Genel Sekreterliğe gönderilecektir.

2017 OCAK DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA KURASI TAKVİMİ

 SIRA                          TARİH                                                                     AÇIKLAMA
   1               05/12/2016-15/12/2016       Kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliğe Başvuruların yapılması
   2                          20/12/2016                            Başvuruların Koordinatör Genel Sekreterliğe iletilmesi
   3                          28/12/2016                                Müracaatları kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı
   4                29/12/2016-30/12/2016                         Müracaatı red olanların itirazlarının alınması 
   5                          10/01/2017                                                   Yerleştirme Sonuçlarının ilanı

 

Hizmet Puanını Gösteren PBS Çıktısı için tıklayınız.
Atama Nakil Talep Formu eklenen dosyalarda.
Dönem Tayini İçin Dikkat Edilecek Hususlar eklenen dosyalarda
Ocak Dönem Tayini Münhal Kadrolar eklenen dosyalarda. (Ebe-Hemşire)
Ocak Dönem Tayini Münhal Kadrolar eklenen dosyalarda. (Diğer Sağlık Personeli)

 

 Genel Sekreterliklere bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan Tabip Dışı Sağlık Personelin birlikler arası yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin 16/05/2013 tarih ve 96829 sayılı Genelgesine istinaden 2017 yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atamalarında yapılacak olan işlemlerde dikkat edilecek hususlar;

 1. 2017 Ocak Dönem Tayininde açılmış olan münhal yerler nokta tayin olarak ilan edilmiştir.
 2. Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2016 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. Kurumumuza bağlı tüm sağlık personeli hizmet puanını PBS’de (Personel Bilgi Sistemi) ayrıntısı ile birlikte görebilmektedir. Başvuruda bulunan personeller, hizmet puanlarını gösteren PBS çıktısına “Hizmet puanıma itirazım yoktur” ibaresini yazıp, imzalayarak müracaatlarını kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliğe yapacaktır.
 3. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, kadrosunun bulunduğu kurumda göreve başladığı tarihten itibaren kura son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.
 4. Başvuruda bulunan personel kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliklere bağlı (Birlik içi) münhal kadrolara müracaat edemeyecektir. 
 5. Başvuru evrakları imzasız, onaysız, eksik olan ve 05/12/2016-15/12/2016 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar bağlı bulundukları Genel Sekreterliğe teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 19/12/2016 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları Genel Sekreterliğe gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.
 7. Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.
 8. 15/12/2015 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29’ uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenler ile yasal süre içerisinde ilişiğini kesmediğinden ataması iptal edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 9. 2017 yılı Ocak dönemi il içi naklen atama kura sonucuna göre atamaları yapılan personelden kendi istekleriyle atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler 1 (bir) yıl süre ile atanma talebinde bulunamayacaklardır.(Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19, 20 ve 21inci maddeleri hariç olmak üzere)
 10. Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
 11. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarında yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken, 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
 12. -Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
 13. Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
 14. 2017 Yılı Ocak Dönemi İl İçi Naklen Atamaları için başvuruda bulunan personellerin müracaat evrakları, Atama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Yerleştirme sonuçları Koordinatör Genel Sekreterliğin resmi internet adresinden (www.istanbulfatih.khb.saglik.gov.tr) duyurulacaktır.

 

Genel Sekreterliğimiz Atama komisyonunca ayrıca aşağıdaki kısıtlamalarda değerlendirilecektir.

Kurada yerleşip ataması yapılan tüm personelin karar tarihinden itibaren; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda;

 • Personelin ayrılışının yerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılması,
 • Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılacaktır. Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

 Eklenen Dosyalar

Dönem Tayini için Dikkat edilecek Hususlar
Atam ve Nakil Talep Formu
Ocak Dönem Tayini Münhal Kadrolar için tıklayınız.(Ebe-Hemşire)
Ocak Dönem Tayini Münhal Kadrolar için tıklayınız.(Diğer Sağlık Personeli)